سیستم مجلات دانشگاه علوم پزشکی لرستان


در این وبسایت مجلات دانشگاه علوم پزشکی لرستان و همچنین مقالات تولیده در این دانشگاه قرار دارند
لوگوی هدر صفحه

مندیش

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

یافته

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (آدرس سایت اصلی مجله یافته yafte.lums.ac.ir می باشد اما مقالات این مجله در اینجا نیز آرشیو می شوند.)

عنوان نشريه: يافته

مدير مسوول: دکتر  حسن تيموری

سردبير: دکتر سهيلا اکبری
مدير اجرائی : دکتر فرهاد شاهسوار

مدير پايگاه: مهندس سارا نظرزاده

نشانی: خرم آباد - کيلومتر 3 جاده خرم آباد، تهران- دانشگاه علوم پزشکی لرستان - مجتمع دانشگاهی پرديس - معاونت تحقيقات و فناوری - دفتر فصلنامه يافته

فصلنامه در پايگاههای زير نمايه می شود:

نمايه بين المللی www.Indexcopernicus.com

بانک اطلاعات نشريات کشور www.magiran.com

پژوهشگران سلامت www. Iranmedex.com

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شيراز www.srlst.com

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://isc.gov.ir

اطلاعات ملی جهاد دانشگاهی www.sid.ir

 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه علمی پژوهشی افلاک

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مقالات اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه در دیگر مجلات

مقالات اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه در دیگر مجلات که در دیگر مجلات منتشر شده اند در اینجا نیز آرشیو می شود.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام