جزئیات نویسندگان

بادپروا, ابراهیم

  • دوره 11, شماره 20,21 (1389) - مقالات
    بررسی برتری های روش تدریس دانشجو محور نسبت به شیوه سنتی درس عملی انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
    چکیده  PDF