جزئیات نویسندگان

فلاحی, ابراهیم

  • دوره 2, شماره 2,3 (1385) - مقالات
    مقايسه اثر روشهاي تدريس مشاركتي و سخنراني برمیزان نمره دانشجويان دانشكده بهداشت-دانشگاه علوم پزشكي لرستان
    چکیده  PDF