جزئیات نویسندگان

سپهوند, الهام

  • دوره 11, شماره 20,21 (1389) - مقالات
    بررسی علل ترومای نافذ در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای عشایر شهر خرم آباد، سال 89-1388
    چکیده  PDF