جزئیات نویسندگان

باباتبار, حسین, ایران

  • دوره 4, شماره 6و7 (1386) - مقالات
    بررسي تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری پرایمری بر میزان آگاهی خود مراقبتی بیمار قلبی و رضایت پرستار
    چکیده  PDF