جزئیات نویسندگان

رشیدی, رجب, ایران

  • دوره 4, شماره 6و7 (1386) - مقالات
    بررسی دیدگاه مردم ساکن در مناطق تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در خصوص مشکلات اجتماعی اقتصادی و بهداشتی در سال 1386
    چکیده  PDF