جزئیات نویسندگان

طرهانی, فریبا

  • دوره 12, شماره 22,23 (1390) - مقالات
    نحوه برخورد پزشکان با تب بدون كانون در كودكان با دامنه سني 36-3 ماه بستری در بيمارستان شهيد مدني شهر خرم آباد
    چکیده  PDF