جزئیات نویسندگان

بیگی بروجنی, ماندانا, ایران

  • دوره 7, شماره 12,13 (1387) - مقالات
    تأثير روش بحث گروهي در آموزش آناتومي بر يادگيري دانشجويان مامايي و بررسي نگرش دانشجويان نسبت به اين شيوه تدريس
    چکیده  PDF