جزئیات نویسندگان

پورعلي محمدي, نسرين, ایران

  • دوره 2, شماره 2,3 (1385) - مقالات
    تأثير آموزش و مشاوره بر مشكلات جسمي ، رواني و اجتماعي بيماران مراجعه كننده به كلينيك همودياليز درمانگاه داخلي بيمارستان شهيد دكتر فقيهي دانشگاه علوم پزشكي شيراز83-82
    چکیده  PDF