یافته

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (آدرس سایت اصلی مجله یافته yafte.lums.ac.ir می باشد اما مقالات این مجله در اینجا نیز آرشیو می شوند.)

عنوان نشريه: يافته

مدير مسوول: دکتر  حسن تيموری

سردبير: دکتر سهيلا اکبری
مدير اجرائی : دکتر فرهاد شاهسوار

مدير پايگاه: مهندس سارا نظرزاده

نشانی: خرم آباد - کيلومتر 3 جاده خرم آباد، تهران- دانشگاه علوم پزشکی لرستان - مجتمع دانشگاهی پرديس - معاونت تحقيقات و فناوری - دفتر فصلنامه يافته

فصلنامه در پايگاههای زير نمايه می شود:

نمايه بين المللی www.Indexcopernicus.com

بانک اطلاعات نشريات کشور www.magiran.com

پژوهشگران سلامت www. Iranmedex.com

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شيراز www.srlst.com

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://isc.gov.ir

اطلاعات ملی جهاد دانشگاهی www.sid.ir

 


تصویر صفحه خانگی مجله