دوره 1, شماره 22 (99)

فهرست مطالب

مقالات

تعیین نورم غربالگری حرکتی عملکردی(FMS) در دانش آموزان پسر17 تا 15 ساله استان لرستان PDF
محمد صادق آرمان فر*, رضا رجبی, شهناز شهربانیان, محمد حسین علیزاده
مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به بیش¬فعالی و صرع PDF
مجتبی خاکساریان, صبا حسنوندی*, رقیه پیری, محمد مهدی سهرابی فرد
مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی ویژه کودکان با نافرمانی مقابله ای و درمان شناختی –رفتاری بر تعاملات کودک با معلم PDF
نغمه خدامی*, مختار ملک پور, امیر قمرانی, حمید آتش پور
مروری اجمالی بر نتایج مطالعات در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران PDF
رضا حاجی حسین, اعظم مسلمی, زهرا اسلامی راد*
کاهش سطح هوشیاری به دنبال مصرف قرص باکلوفن: یک گزارش موردی PDF
معصومه عبدی*, کیومرث کرمی زاده
ارزیابی کاربرد ترکیب سنتز شده جدید (متیل'2- متیل-1,3-دی اکسو -'٬1'٬2'3 ٬'٬5'٬6'7'a7 -اکتا هیدرو اسپایرو] ایندن-'2٬3-پیرولیزیدین-'2) 2- کربوکسیلات بر روی التیام زخم های برداشتی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی دیابتی PDF
لیلا زارعی, مهری کوهکن*, رحیم محمدی, امیر بلوری
بررسی خواص ضد میکروبی عصاره اتانولی سماق بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده تلقیح شده با ایکلای مقاوم به چند دارو PDF
مریم محلوجی, آسیه احمدی دستگردی*, رضا شرافتی چالشتری
سنتز نانوحامل های لیپوزومی حاوی اسانس اسطوخودوس و مشخصه یابی آنها با هدف اثرگذاری بر رده های سلولی سرطان سینه PDF
منیره محمدپناه, الهام موجودی, بی بی فاطمه حقیرالسادات, راحله احسانی
بررسی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاشتی آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ استان لرستان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي موجود در ایران PDF
رجب رشیدی*, توران یاراحمدی
بررسی مدت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در بخش اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن های آموزشی – درمانی خرم آباد PDF
پیمان آسترکی, شیما هاشمی, علی گراوند*, فرزاد ابراهیم زاده, مریم احدی, مهناز صمدبیک