جزئیات نویسندگان

آذربایجانی, محمدعلی

  • دوره 15, شماره 1 (92) - مقالات
    تاثیر تمرين مقاومتي با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملكرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی
    چکیده  PDF