جزئیات نویسندگان

آزادپور*, مژگان

  • دوره 17, شماره 3 (94) - مقالات
    فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور در مقایسه با دیگر عسل های تولیدی منطقه آبستان شهرستان خرم آباد
    چکیده  PDF