جزئیات نویسندگان

آرمین, هوشنگ

  • دوره 17, شماره 4 (94) - مقالات
    شبیه سازی پخش آلاینده های خروجی از دودکش کارخانه سیمان دورود با استفاده از مدل نرم افزاری SCREEN3
    چکیده  PDF