جزئیات نویسندگان

آسترکی*, پیمان

  • دوره 15, شماره 1 (92) - مقالات
    بررسی علل شکايات بيماران از پزشکان و دندان پزشکان در مراجعه کنندگان به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال های 90-87
    چکیده  PDF
  • دوره 15, شماره 1 (92) - مقالات
    بررسي مرگ و مير ناشي از مسموميت ها طی سال های 1386 لغایت 1390 در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد
    چکیده  PDF