جزئیات نویسندگان

آسترکی, پیمان

  • دوره 17, شماره 2 (94) - مقالات
    بررسی موارد تأیید و عدم تأیید تقاضای سقط جنین درمانی در مراجعین پزشکی قانونی استان لرستان در سال 1392
    چکیده  PDF
  • دوره 17, شماره 1 (94) - مقالات
    بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد در سال 1392
    چکیده  PDF