مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 1, شماره 11 (88): گزارش يك مورد تومور نادر مجاري هوايي مقلد آسم به نام شوانوما گزارش يك مورد تومور نادر مجاري هوايي مقلد آسم به نام شوانوما چکیده   دانلود
سيد عباس طباطبائي, سيد مظفر هاشمي, مجتبي احمدي نژاد, وحيد گوهريان, اميرحسين داورپناه جزی, سياوش صحت
 
دوره 3, شماره 10 (83): گزارش يك مورد حالب و لگنچه دوشاخه(Bifid ureter and renal pelvis) گزارش يك مورد حالب و لگنچه دوشاخه(Bifid ureter and renal pelvis) چکیده   دانلود
زاهد صفي خاني, سيّدرشيدالدين كلانترمهدوي
 
دوره 2, شماره 10 (86): گزارش يك مورد سندرم باردت بيدل گزارش يك مورد سندرم باردت بيدل چکیده   دانلود
كتايون اعتمادي, محمود رضا خزاعي
 
دوره 1, شماره 12 (82): گزارش يك مورد كيست مزانتر با تظاهرات غير معمول گزارش يك مورد كيست مزانتر با تظاهرات غير معمول چکیده   دانلود
روح اله يگانه, امير هومن كاظمي مطلق
 
دوره 2, شماره 9 (87): گزارش يك مورد نادر توده تيروئيد نابجا در مدياستن قدامي گزارش يك مورد نادر توده تيروئيد نابجا در مدياستن قدامي چکیده   دانلود
سيد عباس طباطبائي, سيد مظفر هاشمي, مجتبي احمدي نژاد
 
دوره 1, شماره 10 (87): گزارش یک مورد تومور مخچه ای همانژیوبلاستوم منجربه فوت با علائم روانی رفتاری گزارش یک مورد تومور مخچه ای همانژیوبلاستوم منجربه فوت با علائم روانی رفتاری چکیده   دانلود
آریا حجازی, امير بشيان, نازیلا بدیعیان موسوی
 
دوره 2, شماره 5 (86):  مقدمه: خونریزی حین عمل یکی از مهمترین عوارض در طی انواعی از جراحیها از جمله جراحی ستون مهره ها، جراحی پلاستیک مخصوصاً  مقدمه: خونریزی حین عمل یکی از مهمترین عوارض در طی انواعی از جراحیها از جمله جراحی ستون مهره ها، جراحی پلاستیک مخصوصاً رینوپلاستی است. جهت کاهش این مشکل، تکنیک ها و داروهای زیادی استفاده می شود. در این مطالعه ما اثر پیش داروی کلونیدین خوراکی در ایجاد یک چکیده   دانلود
میترا صفا, غفارعلی محمودی, محمد سلطانی فر, ماندانا ساکی, علی فرهادی
 
476 - 482 (482) << < 15 16 17 18 19 20