مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 1, شماره 8 (84): بررسي آنفاركت هموراژيك در بيماران سكته مغزي بررسي آنفاركت هموراژيك در بيماران سكته مغزي چکیده   دانلود
كاويان قندهاري
 
دوره 1, شماره 1 (86): بررسي آگاهي ساكنين شهر تهران از آلودگي هاي زيست محيطي و عوارض بهداشتي مربوطه و تعيين منابع اطلاعاتي آنان بررسي آگاهي ساكنين شهر تهران از آلودگي هاي زيست محيطي و عوارض بهداشتي مربوطه و تعيين منابع اطلاعاتي آنان چکیده   بدون عنوان ()   دانلود
عليرضا مصداقي نيا, مسعود يونسيان, سيمين ناصري, علي جعفري, علي مرادي, فرحناز فرحدوست, ليلا يعقوبي
 
دوره 3, شماره 3 (82): بررسي اثر آنتي باكتريال عصاره هاي الف ، جوشن ، هميشه سبز و سماق لري بر روي تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت وگرم منفي بررسي اثر آنتي باكتريال عصاره هاي الف ، جوشن ، هميشه سبز و سماق لري بر روي تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت وگرم منفي چکیده   دانلود
غلامرضا طالعي, محمد هادي مشكوه السادات, بهرام دلفان
 
دوره 1, شماره 1 (85): بررسي اثر انالاپريل بر نوروپاتي ديابتي در موش صحرائي بررسي اثر انالاپريل بر نوروپاتي ديابتي در موش صحرائي چکیده
اسدالله توكلي, بهرام دلفان, منصور اسماعيلي دهج
 
دوره 2, شماره 4 (82): بررسي اثر توأم ATP-MgCl2 با محلولهاي هيپرتونيك در احياء شوك هموراژيك دررات بررسي اثر توأم ATP-MgCl2 با محلولهاي هيپرتونيك در احياء شوك هموراژيك دررات چکیده   دانلود
افشين نظري, حميد فراهاني
 
دوره 2, شماره 3 (82): بررسي اثر داروي دانوروبيسين به تنهايي و به همراه سايمتيدين بر سلولهاي بنيادي مغز استخوان موش بررسي اثر داروي دانوروبيسين به تنهايي و به همراه سايمتيدين بر سلولهاي بنيادي مغز استخوان موش چکیده   دانلود
علي اصغر كياني, حسين مزداراني, علي اكبر پور فتح ا..
 
دوره 4, شماره 4 (86): بررسي اثر داروی كارني‌تين (Carnitine) خوراكي در كاهش عوارض ناشي از همودياليز مزمن، بخش دياليز بيمارستان فاطميه سمنان، تي بررسي اثر داروی كارني‌تين (Carnitine) خوراكي در كاهش عوارض ناشي از همودياليز مزمن، بخش دياليز بيمارستان فاطميه سمنان، تير الي بهمن 1384 چکیده   دانلود
محمدرضا تمدن, جعفر طوسي, عليرضا سليماني, جميله مقيمي, فرهاد ملك, علي مرادي, اشرف‌الملوك شاهوراني, محترم توسلي
 
دوره 3, شماره 6 (83): بررسي اثر زهر كژدم Hemiscorpius lepturus در تغييرات پاتولوژيك اندام هاي رت بررسي اثر زهر كژدم Hemiscorpius lepturus در تغييرات پاتولوژيك اندام هاي رت چکیده   دانلود
روح اله دهقاني, طاهره خامه چيان, حسن وطن‌دوست, محمدعلي اسدي, ليلا ايرانشاهي, سيدغلامعباس موسوي
 
دوره 3, شماره 12 (85): بررسي اثر ويتامين D3 در ارتشاح لكوسيتي به مغز موشهاي مبتلا به آنسفالوميليت خود ايمن تجربي بررسي اثر ويتامين D3 در ارتشاح لكوسيتي به مغز موشهاي مبتلا به آنسفالوميليت خود ايمن تجربي چکیده   دانلود
قاسم مسيبي, علي قضاوي, حسين صالحي
 
دوره 2, شماره 6 (85): بررسي اثرات تعديل‌كنندگي ايمني غضروف كوسه ماهي در موش و انسان بررسي اثرات تعديل‌كنندگي ايمني غضروف كوسه ماهي در موش و انسان چکیده   دانلود
علي شيخيان, زهير محمد حسن, حسين حسين‌زادگان
 
دوره 2, شماره 2 (85): بررسي اثرات درماني سركه و آبغوره روي هايپرليپيدمي در مقايسه با لواستاتين بررسي اثرات درماني سركه و آبغوره روي هايپرليپيدمي در مقايسه با لواستاتين چکیده   دانلود
سليمان جافريان, امير خشايار وركوهي, محمد جواد طراحي
 
دوره 3, شماره 7 (88): بررسي ارتباط بين نسبت دور کمر به دور باسن و ميزان فشار خون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک در سال بررسي ارتباط بين نسبت دور کمر به دور باسن و ميزان فشار خون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک در سال 1387 چکیده   دانلود
مهناز مرداني, الهام اسحاقی, صادق رضاپور, فرزاد ابراهیم زاده
 
دوره 2, شماره 3 (87): بررسي ارتباط بين وضع تغذيه كودكان زير دو سال مبتلا به گاستروانتريت با طول مدت بستري آنها در بيمارستان بررسي ارتباط بين وضع تغذيه كودكان زير دو سال مبتلا به گاستروانتريت با طول مدت بستري آنها در بيمارستان چکیده   دانلود
مهناز مردانی, اعظم محسن زاده, قدرت الله دهستانی اردکانی, مهدی بیرجندی
 
دوره 14, شماره 1 (85): بررسي ارزش سطح سرمي AFP (آلفا فيتوپروتئين) در بيماران ناقل HBS Ag براي تشخيص هپاتوسلولار كارسينوما بررسي ارزش سطح سرمي AFP (آلفا فيتوپروتئين) در بيماران ناقل HBS Ag براي تشخيص هپاتوسلولار كارسينوما چکیده   دانلود
اسكندر حاجياني, سيد جلال هاشمی, مصطفي چراغي
 
دوره 16, شماره 4 (93) بررسي ارزش سيستم نمره دهي CRIB II در پيش بيني مرگ نوزادان نارس چکیده   PDF
هما بابائی, آزاده جفرسته *
 
دوره 2, شماره 1 (86): بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك كواگولاز منفي در كودكان بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك كواگولاز منفي در كودكان چکیده   دانلود
رضا قوطاسلو, سيد ضياءالدين قرشي, اصغر محمد پور اصل
 
دوره 1, شماره 4 (83): بررسي انواع كلاژن جفت هاي ايراني به منظور تعيين ميزان استاندارد بررسي انواع كلاژن جفت هاي ايراني به منظور تعيين ميزان استاندارد چکیده   دانلود
رقيه عباسعلي پور كبيره, حسين محجوب
 
دوره 2, شماره 2 (84): بررسي انواع پاتوژن هاي جدا شده از روپوش کارکنان بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد در سال 82-1381 بررسي انواع پاتوژن هاي جدا شده از روپوش کارکنان بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد در سال 82-1381 چکیده   دانلود
مجيد اکبري, مهنوش داوود زاده, حسين روزبهاني, محمد جواد طراحي, اکبر بيات, اسماعيل رادسري
 
دوره 15, شماره 3 (92) بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي بخش فوقاني دستگاه گوارش در بيماران مراجعهكننده به بيمارستان شهداي عشاير در سال 1384 چکیده   PDF
عليرضا آذرگون, مجید عبدالهیان, مجتبي احمدي نژاد*, صبا سليماني, سليمان حكمتي فر
 
دوره 1, شماره 1 (87): بررسي اپيدميولوژيک موارد مسموميت با سموم حشره کش (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) در بيماران بستري شده در بيمارستان شهداي عشاي بررسي اپيدميولوژيک موارد مسموميت با سموم حشره کش (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) در بيماران بستري شده در بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد در شش ماه اول سال 1385 چکیده   دانلود
غفارعلی محمودی, راحله عصایی
 
دوره 4, شماره 9 (86): بررسي برخي مشكلات رفتاري ناشي از تنبيه بدني توسط والدين دركودكان دبستاني بررسي برخي مشكلات رفتاري ناشي از تنبيه بدني توسط والدين دركودكان دبستاني چکیده   دانلود
فاطمه قاسمي, فاطمه ولي زاده, طاهره طولابي, ماندانا ساكي
 
دوره 1, شماره 10 (83): بررسي بيماري قلبي درافراد بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد درنيمه اول سال 1382 بررسي بيماري قلبي درافراد بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد درنيمه اول سال 1382 چکیده   دانلود
اعظم محسن زاده, مهرداد نامداري, عليرضا قيني, كوروش شاه كرمي, امير خشايار وركوهي
 
دوره 2, شماره 8 (87): بررسي تأ ثير وضعیتهای دمر، به پشت خوابیده و در آغوش مادر (تماس پوستي مادر با نوزاد) بردرد نوزادان حين خونگيري وريدي بررسي تأ ثير وضعیتهای دمر، به پشت خوابیده و در آغوش مادر (تماس پوستي مادر با نوزاد) بردرد نوزادان حين خونگيري وريدي چکیده   دانلود
مژگان ساكي, اعظم محسن زاده, محمدجواد طراحي, ماندانا ساكي
 
دوره 3, شماره 5 (83): بررسي تغييرات برخي پارامترهاي متابوليك سرم ناشي از دپو مدروكسي پروژسترون استات بررسي تغييرات برخي پارامترهاي متابوليك سرم ناشي از دپو مدروكسي پروژسترون استات چکیده   دانلود
رقيه عباسعلي پوركبيره, حسين محجوب
 
دوره 17, شماره 3 (94) بررسي حذف دو-کلروفنل از محيط هاي آبي با استفاده از فرآيند الكترو/ پرسولفات چکیده   PDF
بهرام کمره ئی*, شکوفه آسترکی, علی جعفری
 
76 - 100 (494) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>